Spoločnosť MR FLOOR bola založená v roku 2007 po dlhoročných skúsenostiach v obore betonáže poterov.  Špecializuje sa na betonáž poterov s použitím najmodernejších technológií, s ktorými majú naši spolupracovníci dlhoročné skúsenosti. Sú vhodné ako na klasické betonové potery, tak aj na betónovanie podlahového kúrenia.

Naša spoločnosť sa zaoberá:

  • návrhom a realizáciou skladieb hrubej podlahy (jednotlivé konštrukčné vrstvy medzi stropnou doskou a nášlapnou vrstvou – parkety, keramická dlažba, PVC )
  • špecializuje sa na realizáciu poterov s použitím najmodernejších technológií, s ktorými majú naši pracovníci dlhoročné skúsenosti.
  • Poter ako posledná vrstva v skladbe podlahy tvorí podkladnú vrstvu pre finálnu nášlapnú vrstvu, preto su na ňu kladené vysoké technické požiadavky ako rovinnosť, pevnosť , pružnost, dobrá tepelná vodivosť. 
  • Tieto požiadavky ovplyvňuje celý proces spracovania zmesí a uloženie.

 

Spoločnosť v súčastnej dobe pôsobí v celej SR, špecializuje sa na západné a stredné Slovensko. Naša metóda spracovania betonovéj zmesy sa už dlhé roky používa vo vyspelých štátoch. Zmes sa mieša priamo na stavbe a na určené miesto sa prepravuje pomocou pneumatického prepravníku poterov Brinkmann Estrich Boy 260/45. Transportuje sa tlakom vzduchu hadicami o priemere 10 cm, max. do vzdialenosti: vertikálne  60 m a horizontálne 150m. Zaručujeme normovú rovnosť povrchu  2mm/2m, pri ktorej sa môže priamo na poter bez ďalších úprav klásť keramická dlažba, plávajúca podlaha, parkety, PVC.

Taktiež je dôležité vybrať si správny materiál ( betónové, liate, lahčené potery) podľa toho, či sa jedná o novostavbu, rekonštrukciu a aké technické požiadavky sú na danú skladbu kladené.

 

Pre správne zvolenie materiálu a pracovného postupu musíme posudzovať, či má podklad : 

  • veľké rozdiely v nerovnosti podkladu, veľké rozdiely výšok k jednotlivým konštrukčným prvkom /okná, dvere/
  • praskliny, pevnosť, nasiakavosť podkladu
  • aktuálna vlhkosť podkladu

Zaručujeme normovú rovnosť povrchu  2mm/2m, pri ktorej sa môže priamo na poter bez ďalších úprav klásť keramická dlažba, plávajúca podlaha, parkety, PVC.

TermoBeton® je materiál budúcnosti. Spája realizáciu spádovej vrstvy s izolačnou.