MR FLOOR s.r.o.
Bajkalská 9
831 04  
Bratislava
Prevádzka
Závada 342
955 01  
Topoľčany

Rastislav Hobík
konateľ

IČO: 46 618 686 

IČ DPH: SK 2023502404

Napíšte nám